Organizing Committee

General Chairs

Yu Weng
Minzu University of China

Honghao Gao
Shanghai University

Li Kuang
Central South University

Program Chairs

Zijian Zhang
Beijing institute of technology

Yuyu Yin
Hangzhou dianzi University

Workshop Chair

Guosheng Yang
Minzu University of China

Publicity and Social Media Chair

Ruoyu Chen
Beijing Information Science & Technology University

Publication Chair

Wenmin Lin
Hangzhou dianzi University

Local Arrangement Chair

Weng Yu
Minzu University of China

Web Chair

Xiaoxian Yang
Shanghai Second Polytechnic University